Hříbal – Elektrorevize & Kurzy vyhlášky 50

Provádíme kontroly a revize elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu a provádíme odborné kurzy včetně přezkoušení dle vyhlášky č.50/1978Sb, která stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.

  • Revize elektrických zařízení do 1000V
  • Revize obnovitelných zdrojů energie – MVE, FVE, Biomasa
  • Revize hromosvodů
  • Kurzy a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978Sb.
  • Aktuální termín k získání osvědčení dle vyhlášky 50 pro prostory A i B – neomezené napětí – 1.6.2012 Dobříš více…
  • Vyhledávání a trasování vodičů např. vyhledání místa zkratu v el. podlahovém topení
  • Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí
  • Určení vnějších vlivů (prostředí) dle ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

V případě poptávky, dotazů nebo konzultace nás neváhejte kontaktovat.

V rámci revizních prací na elektrických zařízení ověříme a zajistíme bezpečnost provozovaných zařízení dle platných zákonných předpisů nebo norem s vypracováním revizní zprávy do 48 hodin. Pro případné nedostatky navrhneme už v průběhu revize potřebná nápravná opatření , aby došlo k odstranění závad provozoveného zařízení. Dále nabízíme několik možností odborných kurzů a přezkoušení dle vyhlášky č.50/1978Sb. Pořádáme veřejné odborné kurzy tak i kurzy privátní pro firemní zákazníky. Obsah a délka kurzu je přizpůsobena každému klientu individuálně, čímž je dosaženo velmi efektivního proškolení pracovníků v oboru činnosti, které se věnují. Pro revizní činnost i provádění odborných kurzů máme veškerá potřebná osvědčení a oprávnění, které vyžaduje legislativa ČR.