Elektrorevize – ceník revizí

Ceník revizí

Konečná cena revize za revidovaný objekt nelze přesně stanovit, jelikož cena je ovlivňována několika aspekty.

Cena se stanoví od stavu technické dokumentace k objektu (je-li nějaká), technického stavu elektroinstalace nebo hromosvodu (zejména při pravidelné revizi) a zda se jedná o revizi výchozí nebo pravidelnou apod.

Uvedené ceny, které naleznete v tabulkách proto berte pouze jako orientační.

Vždy je třeba přesně určit rozsah revize a na základě tohoto požadavku bude stanovena cena.

Elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Revidovaný objekt – Výchozí revize Cena
Rodinný dům do 12 el.okruhů (např. 1 hlavní rozvaděč) 1000 až 1700 Kč
Rodinný dům do 24 el.okruhů (např. 1 hlavní a 1 podružný rozvaděč) 1500 až 2100 Kč
Rodinný dům s více jak 24 el. okruhy (např. 1 hlavní a 2 podružné rozvaděče) 2000 až 3000 Kč
Byt (dle velikosti) 800 až 1800 Kč
Elektrická přípojka 600 Kč
Revize samostatné zásuvky (např. zásuvka na plynový kotel apod.) 400 Kč
Revize pevného připojení elektrického spotřebiče (aku kamna, sporák apod.) 400 Kč
Revize průmyslových objektů, sportovních hal apod. Cena bude stanovena po prohlídce objektu

Cena pravidelné revize je cca o 20% nižší (nutno dodat původní revizní zprávu).

V ceně revize je zahrnuto :

  • Studie technické dokumentace
  • Prohlídka zařízení
  • Zkoušky a el. měření
  • Odstranění drobných závad
  • Vypracování revizní zprávy do 48hodin

Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305

Revidovaný objekt – Výchozí revize Cena
Revize hromosvodu 1 až 2 svody 700 až 1000 Kč
Revize hromosvodu 3 a více svodů 1000 Kč + 200 Kč za každý další svod

Cena pravidelné revize je cca o 15% nižší (nutno dodat původní revizní zprávu).

V ceně revize je zahrnuto :

  • Studie technické dokumentace
  • Prohlídka zařízení
  • Revize zařízení dle příslušných norem
  • Odstranění drobných závad
  • Vypracování revizní zprávy do 48hodin