Ceník školení a přezkušování dle vyhlášky 50/1978Sb.

Cena veřejného kurzu a přezkoušení

Kvalifikace pracovníků Paragraf Cena
Pracovníci znalý § 5 900 Kč
Pracovníci pro samostatnou činnost § 6 900 Kč
Pracovníci pro řízení činnosti § 7 1200 Kč
Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem § 8 1200Kč
Pracovníci pro řízení provozu § 8 1200 Kč
Pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování §10

1200 Kč

Individuální školení o zkouška (rozsah kurzu 2 hodiny) Pracovníci § 5 a 6 1100 Kč

Cena je uvedena bez DPH

Cena zahrnuje :

 • Přednáška – 7 hodin(předpisy k zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení, normy, místní provozní předpisy, první pomoc atd.) více…
 • Písemný test
 • Ústní část zkoušky
 • Vydání osvědčení
 • Dvě opravné zkoušky
 • Pronájem výukové místnosti

Cena přezkoušení

Kvalifikace pracovníků Paragraf Cena
Pracovníci poučený § 4 400 Kč
Pracovník znalý § 5 600 Kč
Pracovníci pro samostatnou činnost § 6 600 Kč
Pracovníci pro řízení činnosti § 7 900 Kč
Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem § 8 900 Kč
Pracovníci pro řízení provozu § 8 900 Kč
Pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování §10 900 Kč

Cena je uvedena bez DPH

Cena zahrnuje :

 • Písemný test
 • Ústní část zkoušky
 • Vydání osvědčení
 • Dvě opravné zkoušky
 • pronájem výukové místnosti