1.6.2012 Dobříš Kurz a přezkoušení z vyhlášky 50

Kurz pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978Sb. pro elektrikáře dle §4, §5, §6, §7, §8 a §10 pro prostory A i B na neomezené napětí

Kdy : Pátek 1.6.2012

Kde: Gymnázium Karla Čapka Dobříš , Školní 1530

Kurz je určen pro jednotlivce (OSVČ) nebo zaměstnance, kteří pracují na vyhrazených elektrických zařízení do 35kV.

Kurz v délce 5 hodin je zaměřen na seznámení s novinkami v oblasti legislativy ČR a českých technických norem tak i základní bezpečnostní předpisy při práci, obsluze, údržbě nebo montáži na elektrických zařízení. Účastník is odnese ucelené znalosti z oblasti elektro norem. Součástí kurzu je též ochrana před atmosférickou elektřinou, bezpečnost strojních zařízení a první pomoc při úrazech elektrickým proudem. Podrobný popis témat kurzu je níže.

Účastník is odnese ucelené znalosti, kterí jsou kladeny na pracovníky v elektrotechnice dle vyhlášky 50. Po úspěšném zakončení je účastníkovi vydáno Osvědčení příslušného kvalifikačního stupně (paragrafu).

Doporučená literatura : Trivium elektrotechnika I – IRIS

Struktura školení a přezkoušení :

  • 7 :45 – 8.00 – prezence účastníků
  • 8.00 – 10.00 – přednáška (legislativa ČR, ČSN 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN EN 51110-1 ed.2 a další)
  • 9.30 – 9.45 – přestávka
  • 9.45 – 11.00 – přednáška (ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN EN60204-1 ed.2, ČSN 33 2130 ed.2, )
  • 11.00 – 11.30 – oběd
  • 11.30 – 13.00 – přednáška(ČSN EN 62305, První pomoc při úrazu elektrickým proudem, diskuze)
  • 13:00 – 13.30 – písemný test (40 otázek z rozsahu školení – na každou otázku pouze jedna správná odpověď)
  • po 13.30 – ústní přezkoušení

Přihlášeným účastníkům je po zaplacení 50% zálohy poslán písemný test, který bude u přezkoušení. Správné odpovědi nebudou zaškrtnuty, ale otázky budou v průběhu přednášky zodpovězeny a objasněny.

Cena kurzu a přezkoušení

Publikoval: Jindřich Hříbal, 19. Březen 2011