Služby

Mazi hlavní činnosti patří provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení, pořádání odborných kurzů a přezkoušení dle vyhlášky č.50/1978Sb. Mezi další činnosti patří vyhledávaní a trasování kabelů a určení vnějších vlivů (prostředí).

Revize , montáže, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení provádíme na základě vydaného OPRÁVNĚNÍ č.7231/2/08/EZ-M,O,R,Z-E2/A od Institutu technické inspekce Praha, organizace státního odborného dozoru. A dále na základě vydaného OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti revizního technika ev. č. 1412/2/08/R-EZ-E2/A od Institutu technické isnpekce Praha.