Individuální kurz a přezkoušení z vyhlášky 50/1978Sb.

Kurz v délce 2 hodin je určen pro pracovníky, kteří budou pracovat v elektrotechnice dle §5 a 6. Po úspěšném ověření znalostí pomocí testu je vydáno osvědčení dle vyhlášky 50/1978Sb. Tématem kurzu jsou základní bezpečnostní pravidla při obsluze, opravě, údržbě, montáži nebo prováděných zkoušek na elektrických vyhrazených zařízení do 1000V, ochrana před úrazem elektrickým proudem a poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou.

Termín kurzu lze zvolit kdykoliv po vzájemné dohodě.

Cena individuální kurzu včetně přezkoušení je 1100Kč bez DPH.

Publikoval: Jindřich Hříbal, 26. Leden 2011