Vyhláška č.50/1978Sb.

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška stanoví:

  • Stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.
  • Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Dle této vyhlášky provedeme proškolení a přezkoušení pracovníků v elektrotechnice. Uspěšnému kandidátovi, který splní všechna kritéria této vyhlášky bude vydáno osvědčení. Obsah školení a přezkušování se kromě všeobecných znalostí z elektrotechnické praxe zaměřuje na problematiku současného nebo budoucího zařazení pracovníka, důležité změny v legislativě a normách a účinky elektrického proudu na lidský organismus včetně první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Kurzy a přezkoušení více….

Podmínky k vydání osvědčení :

  • Doklad totožnosti
  • Doklad o vzdělání v eletrotechnickém oboru (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
  • Potvrzení o délce praxe
  • Původní osvědčení vyhlášky (neplatí pro §5)
  • Lekářské potvrzení o schopnosti vykonávat práce na elektrických zařízeních

Velmi častou otázkou je zda pracovník může získat osvědčení dle této vyhlášky když nemá požadované vzdělaní?

Odpověď je velice jasná, NELZE. Jedna ze základních podmínek pro získání osvědčení je mít ukončené vzdělání v oboru elektro. Nelze uznat např. diplom ze strojní fakulty, na kterém je několik předmětů z elektrotechniky nebo výuční list opraváře šicích strojů i když obsahem zkoušky byl předmět ze znalostí elektrotechniky. Vzdělání též nenahrazuje ani např.18 letá praxe v oboru.

Nejjednoduším cestou k osvědčení je získat min. výuční list z elektrotechnického oboru a poté úspěšně absolvovat kurz a zkoušku dle vyhlášky 50/1978Sb.