Odborné kurzy – Vyhláška 50

Veřejný odborný kurz včetně přezkoušení dle vyhl. č.50/1978Sb. §5 – §10

Dle této vyhlášky provedeme proškolení a přezkoušení pracovníků v elektrotechnice. Uspěšnému kandidátovi, který splní všechna kritéria této vyhlášky bude vydáno osvědčení. Obsah školení a přezkušování se kromě všeobecných znalostí z elektrotechnické praxe zaměřuje na důležité změny v legislativě a normách a účinky elektrického proudu na lidský organismus včetně první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Podmínky k získání osvědčení dle vyhl.50.

Aktuální termín kurzu a přezkoušení je 1.6.2012 v Dobříši.

Privátní odborný kurz včetně přezkoušení dle vyhl. č.50/1978Sb. §5 – §10

Privátní kurz včetně přezkoušení je určen zejména pro firemní zákazníky, kteří potřebují proškolit a přezkoušet více pracovníků. Výhodou je stanovení obsahu a rozsahu kurzu dle současného nebo budoucího zařazení pracovníků a přizpůsobení ceny kurzu, které je při větším počtu pracovníků výhodnější než u veřejného kurzu. Kurz je možno vykonat přímo v prostorách zákazníka nebo je zvoleno pronajmutí vhodného místo (hotel s přednáškovým sálem apod.) v blízkosti adresy zaměstnavatele. Podmínky k získání osvědčení dle vyhl.50.

Pokud vás tato nabídka zaujala kontaktujte nás a obratem vám připravíme cenovou nabídku na provedení jednodenního či dvoudenního kurzu.

Individuální kurz včetně přezkoušení dle vyhl. č.50/1978Sb. §5 a §6

Kurz je určen pro pracovníky v elektrotechnice, kteří potřebují k výkonu své práce osvědčení dle paragrafu 5 nebo 6. Výhodou individuálního kurzu je zvolení termínu a přezkoušení dle potřeb pracovníka. Rozsah kurzu je v délce 2 hodin, kde je pracovník seznámem se základními předpisy z bezpečnosti práce na elektrických zařízení, ochrana před úrazem el. proudem a poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Po skončení kurzu je provedeno ověření znalostí formou testu z probráné látky. Při splnění daných kritérií je pracovníky na místě vydáno osvědčení dle této vyhlášky. Podmínky k získání osvědčení dle vyhl.50.

Zvolení termínu individuálního kurzu si určujete sami po vzájemné dohodě.