Odborná způsobilost

Odborná způsobilost firmy Jindřich Hříbal – Elektrorevize je doložena :

Oprávněním o odborné způsobilosti k provádění montáží, oprav, revizí a zkouškám na elektrických zařízení.

  • Vydáno ITI Praha, Organizace státního odborného dozoru
  • Ev.č. 7231/2/08/EZ-M,O,R,Z-E2/A

Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika k provádění revizí elektrických zařízení do 1000V včetně hromosvodů

  • Vydáno ITI Praha, Organizace státního odborného dozoru
  • Ev. č.1412/2/08/R-EZ-E2/A